ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ ПО РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

FAQ TORGOVAMARKA.COM

Торговельна марка може бути зареєстрована як словесне позначення у вигляді слова або словосполучення, власної назви, літер чи цифр; як графічний елемент - чорно-білий або кольоровий, а також як будь-яка комбінація словесних та / або графічних позначень, включаючи тривимірні, голографічні та мультимедійні.

Торговельною маркою не може стати загальновживане слово, використовуване як позначення товарів і послуг певного виду, або загальновживані символи і терміни (наприклад, «хліб», «хімчистка»).

Існує ряд обмежень для реєстрації торговельної марки, що відтворює або імітує державну символіку, назви або емблеми органів державної влади України та інших країн, печатки, нагороди, які, однак, можуть бути включені в знак у вигляді неохороноспроможних елементів, за умови згоди відповідного компетентного органу або їх власників (наприклад, горілка «Фінляндія»).

І найважливіше правило - не можуть бути зареєстровані позначення, які є схожими з торговельними марками, вже зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні іншою особою для тих же товарів та/або послуг чи споріднених з ними.


® ЩО САМЕ НЕ МОЖНА ЗАРЕЄСТРУВАТИ ЯК ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ? детальніше у статті

® РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ ТМ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ДВОХ СКЛАДОВИХ

 • державі збори Національного офісу Інтелектуальної власності України за подачу та діловодство по реєстрації ТМ
 • патентнті послуги TORGOVAMARKA.COM за складання Заявки та діловодству з Національним Офісом інтелектуальної власності України


® РОЗМІР ДЕРЖАВНИХ ЗБОРІВ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД:


 • кількості видів (класів) діяльності, що охоплює Торгова Марка згідно Міжнародного класифікатора товарів та послуг. Розмір збору за 1 вид (клас) діяльності складає 4000грн
 • зображення Торговельної Марки кольрове чи чорнобіле За кольоровий варіант +1000грн. Тобто , 4000грн +1000грн за колір
 • заявника (ків), його належність резидент чи нерезидент України
 • кількості заявників Від 2-х і більше додаєть 30% до ватості державного збору Тобто 4000грн + 30% = 5200грн
 • швидкості реєстрації торговельної марки Національним Офісом інтелектуальної власності України


® ПАТЕНТНІ ПОСЛУГИ ЗАЛЕЖАТЬ ВІД:

 • кількості видів (класів) діяльності, що охоплює Торгова Марка
 • заявника (ків), його належність резидент чи нерезидент України
 • швидкості реєстрації торговельної марки Національним Офісом інтелектуальної власності України


ВАРТІСТЬ РЕЄСТРАЦІЇ детальніше.

Реєстрація торгової марки – тривалий та відповідальний процес, що триває напрактиці 18-24 місяців, а у деякихвипадках і довше, наприклад, у випадку оскарження рішення Укрпатенту за заявкою.

Реєстрація ТМ розпочинається після подання відповідної заявочної документації : заявка, перелік класів, зображення ТМ, квитанція про оплату збору, довіреність (у випадку подання заявки представником).

Експертиза заявки на реєстрацію ТМ складається з наступних етапів:

 • встановлення дати подання заявки;
 • експертиза заявки за формальними ознаками;
 • експертиза заявки по суті позначення, що заявлено на реєстрацію як знак.


На етапі встановлення дати поданні заявки перевіряються заявлені відомості заявника, зображення знаку, перелік класів та сплата збору за подання заявки. Якщо усі необхідні умови виконані, заявнику надсилається повідомлення про встановлення дати подання заявки.

Наступний етап – формальна експертиза заявки на торговельну марку , за якою здійснюється перевірка поданих документів/даних на відповідність чинному законодавстві України. Перелік даних та документів, що перевіряються на формальній експертизі, визначені у розділі 4.2. Правил. По факту, на даному етапі перевіряється чи відповідає подана заявка усім формальним признакам щодо складання документації, не здійснюючи перевірку по суті . Наприклад, на формальній експертизі при реєстрації ТМ перевіряється правильність заповнення заяви ; узгодженість та правильність заявленого переліку класів ; повноваження представника за довіреністю та зміст довіреності тощо. Якщо у ході формальної експертизи буде виявлена невідповідність поданої документації вимогам законодавства, заявнику буде надіслане відповідне повідомлення з описом недоліків, які необхідно усунути протягом двох місяців із дати отримання повідомлення. Даний строк можна подовжити, надіславши відповідне клопотання та сплативши збори. Якщо помилки та недоліки документації не будуть виправлені, заявка на реєстрацію торговельної марки буде вважатися відхиленої . Після проходження заявки ТМ формальної експертизи, заявник отримає висновок про відповідність заявки вимогам формальної експертизи

Наступний етап – експертиза заявки по суті, або кваліфікаційна експертиза. Даний етап є основним у реєстрації торговельної марки й завершальним, у випадку проходження якого торговельна марка має бути зареєстрована.

На даному етапі здійснюється перевірка заявленого позначення (зображення, текст, комбінація позначень тощо) щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 та пунктів 1, 2 статті 6 Закону . Наприклад , чи не належить заявлений знак до позначень порнографічного характеру, чи не містить антидержавних, расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та виразів тощо. Також перевіряються чи не зображує заявлений знак виключно державні герби, прапори та емблеми; офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки, або чи не є схожим з ними настільки, що їх можна сплутати.

Здійснюється перевірка позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, зазначених у пунктах 3, 4 статті 6 Закону. Перевіряється, чи не є заявлене позначення таким, що:

 • не має розрізняльної здатності;
 • є загальновживаним як позначення товарів певного виду;
 • є загальновживаним символом і терміном;
 • вказує на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту;
 • є оманливими або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає


Не будуть зареєстровані ТМ, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

 • ТМ раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні щодо однорідних товарів і/або послуг;
 • ТМ інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна:
 • ТМ, що охороняються в Україні згідно з Мадридською угодою (міжнародна реєстрація);
 • загальновідомими ТМ в Україні.
 • фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні
 • найменуваннями місць походження .

Додатково перевіряється, чи не відтворює заявлена на реєстрацію ТМ: промислові зразки; назви відомих (добре знаних) в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них; твори мистецтва або їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; прізвища, імена, псевдоніми або похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Якщо експертом за заявкою, при проведення експертизи по суті, не буде знайдено підстав для відмови у реєстрації, виноситься рішення про реєстрацію торговельної марки відносно усього переліку товарів і/або послуг.

Якщо буде встановлена невідповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, то заявнику надсилається повідомлення з наведенням обгрунтованих доводів, що можуть стати підставою для відмови в реєстрації торговельної марки повністю або відносно частини товарів і/або послуг. Заявнику надається два місяця на надання мотивованої відповіді з доказами та доводами на користь реєстрації знаку. Даний строк також може бути продовжений, але не більше чим на 6 місяців. Якщо доводи, надані заявником, визнаються Укрпатентом як обгрунтовані, то приймається рішення про реєстрацію торговельної марки

® Боротьба з недобросовісними конкурентами

Торгова марка - ефективний юридичний інструмент для боротьби з конкурентами: можна заборонити використовувати схоже найменування, логотип, дизайн, інші ідентифікатори бренду.

® Стягнення компенсації з порушників

Торгова марка дає правовласнику можливість стягнути з несумлінних конкурентів компенсацію за порушення виняткових прав

® Запобігання розмиття БРЕНДУ

Торгова марка дозволяє закріпити оригінальні риси бренду тільки за вами, і не допустити на ринок інших виробників. При належній стратегії захисту - бренд не втратить унікальність і не розмиється серед конкурентів.

® Створення правової бази для франчайзингу


Договір франчайзингу дозволяє надати права на бренд Вашому партнерові (в тому числі права на торгові марки).

® Отримання домену .UA

Тільки зареєстрована торгова марка дозволяє отримати для сайту Вашого бренду домен першої категорії .UA

® Погодження реклами та вивісок

Зареєстрована торгова марка, згідно ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної", дозволяє володільцю ТМ викоритовувати в своїй діяльності назву БРЕНДУ виконану іншомовними літерами.

Реєстрація торгової марки має територіальну дію, тобто після реєстрації ТМ в Україні охорона буде діяти лише на території нашої країни. Для захисту ТМ за кордоном необхідна окрема реєстрація торговельної марки окремо в кожній країні, що становить інтерес, або в регіоні (наприклад, в Євросоюзі). Альтернативою вищевказаним процедурам є реєстрація торговельної марки за Мадридською системою, яка значно спрощує та прискорює реєстрацію ТМ за кордоном.

Мадридська система функціонує згідно з Мадридською угодою та Протоколом до Мадридської угоди. Мадридська система нараховує 106 членів, які представляють 122 країн.

Україна є учасником Мадридської угоди, що дозволяє на підставі Української реєстрації торгової марки,проводити реєстрацію у 122 країнах світу.

Характерною рисою міжнародної реєстрації є централізоване діловодство та єдина процедура реєстрації марки. Міжнародна реєстрація торговельних марок має низку переваг:

 • подання єдиної заявки із зазначенням усіх країн, що становлять інтерес, із 122, які входять у дану систему;
 • охорона міжнародної торговельної марки на території будь-якої заявленої країни така ж, як і охорона марки, зареєстрованої за національною процедурою;
 • заявка подається однією з офіційних мов (англійською, французькою, іспанською) без необхідності надання перекладу національними мовами відомств країн, в яких заявляється охорона;
 • нема необхідності залучення національних патентних повірених у кожній країні, що становить інтерес;
 • сплата єдиного набору зборів, установленого у швейцарських франках, що скорочує витрати на сплату зборів у всіх країнах, що становлять інтерес, окремо;
 • можливість територіального розширення дії охорони ТМ після її реєстрації.

Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки. Продовження ще на 10 років відбувається на основі клопотання власника свідоцтва та за умови сплати збору за продовження. Дію свідоцтва на торгову марку може бути продовжено необмежену кількість разів.

Для державної реєстрації Вашої Торгової Марки необхідні наступні документи:

Якщо ВЛАСНИКОМ Торгової марки буде фізична особа:

1. Прізвище, ім`я, по батькові Власника (ів).
2. Копія Першої сторінки паспорта (або фото з телефона)
3. Копія ідентифікаційного коду (або фото з телефона)
4. Зображення Торгової марки в форматі jpeg.
5. Довіренність (взірець буде відправлено додатково)
6. Адреса для листування. Обов`язково вказуйте індекс!
7. Електрона адреса для листування.

Якщо ВЛАСНИКОМ Торгової марки буде юридична особа:

1. Найменування юридичної особи, юридична адреса реєстрації.
2. Копія Виписки ЄДРПОУ (або фото з телефона)
3. Зображення Торгової марки в форматі jpeg.
4. Довіренність (взірець буде відправлено додатково)
5. Адреса для листування. Обов`язково вказуйте індекс!
6. Електронна адреса для листування.

Чинне Свідоцтво Торгової Марки (або міжнародна реєстрація торгової марки з поширенням на тер. України) надає його власнику право ставити поряд з товарним знаком попереджувальне маркування про його реєстрацію в Україні.

«Попереджувальна маркування» - це проставлення поруч з товарним знаком (торговою маркою) символу (R), який вказує, що знак (торгова марка) зареєстрований на території Україна. Так само попереджувальним маркуванням є позначення (tm), яке вказує на те, що заявка на реєстрацію даної торгової марки (товарного знака) знаходиться на розгляді в державній патентної експертизи Україні. Як показує практика, використання вищеописаних символів свідчить про додаткові властивості товару, зокрема, підтвердження його особливого, фірмового статусу, притаманного товарам високої якості. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».": «Власник свідоцтва має право: надати будь-якій особі дозвіл-ліцензію на використання знака або на підставі ліцензійного договору; проставляти поруч зі знаком попереджувальне маркування, яке вказує на те, що даний знак офіційно зареєстрований в Україні".

ПОШУК ТМ - https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/

На даній сторінці Ви можете виконати пошук за усіма об'єктами, використовуючи наступні реквізити:

"Ключове слово", "Номер заявки", "Дата подання заявки", "№ охоронного документа", "Дата, з якої є чинними права", "Заявник", "Винахідник", "Власник", "Представник".

Для уточнення пошуку використовуйте лапки, наприклад: "Іванов Іван Іванович".

МКТП

При реєстрації торговельної марки для товарів і послуг слід знати, що позначення реєструється не саме по собі, а тільки щодо певних товарів або послуг.

Всі товари і послуги поділені на певні групи (класи товарів і послуг) в Міжнародному Класифікаторі Товарів і Послуг (скорочено МКТП).

Згідно МКТП усі товари і послуги за ознакою однорідності розбиті на 45 класів:

 • 1-34 клас – товари,
 • 35-45 – послуги.

Виключні права на знак для товарів і послуг поширюються тільки на товари і послуги, зазначені у свідоцтві.

У заявці на реєстрацію торгової марки, необхідно вказати чіткий перелік товарів і послуг, для яких в подальшому буде використовуватися даний знак, згідно останньої діючої редакції МКТП.

ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК КЛАСІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ МКТП

ЗАЛИШИЛИСЬ ЗАПИТАННЯ?

CONSULTATION TORGOVAMARKA.COM

Залишайте Заявку та отримайте РОЗШИРЕНУ | БЕЗКОШТОВНУ консультацію щодо реєстрації Вашої Торговельної Марки