Професійна перевірка Торговельної Марки на тотожність та подібність

ПОШУК ТА ПЕРЕВІРКА ТОРГОВОЇ МАРКИ

Торговельна марка дає можливість розрізнити одні товари та послуги від інших та сприяє споживачам у виборі товарів конкретного виробника. У світі налічується величезна кількість торговельних марок, які відрізняються кольорами, логотипами, словесними виразами. Щоб розробити унікальний бренд для продажу товарів чи надання послуг під певним позначенням, і не порушити права інших осіб, потрібно проводити процедуру пошуку.

TORGOVAMARKA.COM

Чому потрібно проводити перевірку ТМ?

Важливість цієї процедури складно переоцінити на кожному етапі впровадження бренду. Перед розробкою торговельної марки пошук проводиться, щоб зрозуміти чи варто використовувати певні зображення, символи, слова у позначенні. У разі знайдення схожих знаків для товарів і послуг, автору позначення на етапі розроблення буде набагато легше доопрацювати чи переробити знак.

Під час використання торговельних марок після реєстрації нехтувати проведенням пошуку не варто. Якщо подається на реєстрацію подібна торговельна марка, власник зареєстрованої торговельної марки має змогу заперечити проти її реєстрації, таким чином правомірно уникнути конкуренції у майбутньому.

Також потрібно відстежувати та контролювати використання торговельної марки іншими особами, щоб позначення не стало загальновживаним словом щодо відповідних товарів та послуг. У такому випадку позначення втрачає свою правову охорону.

TORGOVAMARKA.COM

Як проводиться пошук Торгової марки?

Пошук проводиться з метою перевірки позначення на тотожність і схожість до ступеня змішування із зареєстрованими чи поданими на реєстрацію торговельними марками. Схожість оцінюється за першим зоровим сприйняттям; фонетикою – як звучить та пишеться словесна торговельна марка; семантикою – що означає; графікою – як виглядає картинка, інші зображувальні елементи, що є складовою торговельної марки.

Процедура перевірки торговельної марки не є обов’язковою та може бути проведена локально по певній країні, або комплексно по декільком країнам чи регіону, наприклад, по усім країним ЄС. Для пошуку використовуються спеціальні бази даних кожної окремої країни та  міжнародні бази торговельних марок, які можуть бути відкритими чи з обмеженим доступом.

TORGOVAMARKA.COM

Навіщо потрібен попередній пошук ТМ?

Уникнути дорогих конфліктів за право користування ТМ

Пошук за торговими марками важливий як перед подачею заявки на торгову марку, так і перед плануванням вибору імені нового продукту. Після вкладення коштів у новий бренд усі можливі конфлікти з власниками протипоставленого товарного знаку будуть вести лише до зайвих витрат

Заощадити гроші та час

Torgovamarka.com вирішує цю проблему та заощаджує час, а також знижує ризик пропуску важливих результатів пошуку. За допомогою нашої команди можна легко й швидко проводити пошук торгових марок по всьому світу

Захистіти себе

Ідентифікуючи подібні товарні знаки до подачі власної заявки, Ви заощаджуєте час та гроші, уникаючи майбутніх конфліктів за права на торгову марку. Набагато розумніше вкласти кошти у розвиток бренду без конкурентів, які використовують схожі назви

Попередня безкоштовна перевірка торговельних марок дає можливість миттєво виявити раніше зареєстровані в Україні торговельні марки, що в тій чи іншій мірі чинять перешкоди на шляху до реєстрації вашої торговельної марки , таким чином дозволяючи своєчасно внести корективи на стадії розробки логотипу і підготовки заявки для запобігання ризиків отримати попередню відмову в реєстрації торговельної марки і відповідно зайвих витрат.

TORGOVAMARKA.COM

БЕЗКОШТОВНА ПЕРЕВІРКА ТОРГОВОЇ МАРКИ ЗА ДОПОМОГОЮ TORGOVAMARKA.COM ДОЗВОЛЯЄ:

Визначити, чи можливо зареєствувати позначення в якості торговельної марки і чи відповідає воно вимогам законодавства України

Виявити національні, тотожні або схожі до ступеню змішування до вашої торговельної марки, раніше зареєстровані в Україні торговельні марки, що охороняються у відношенні до однорідної сфери діяльності вашого знаку для товарів і послуг;

Оцінити ступінь ризиків при наявності схожих, раніше зареєстрованих торговельних марок завдяки досвіду роботи і професійних знань стосовно підходу експертизи Патентного відомства;

Надати рекомендації стосовно можливої корекції позначення для підвищення його розрізняльної здатності і збільшення шансів на успішну реєстрацію;

Розрахувати точну суму офіційних зборів та державного мита, а також вартість послуг;

Основуючись на сфері діяльності компанії, індивідуально підібрати під вашу торговельну марку рубрики товарів і послуг згідно з МКТП.

Професійна перевірка Торговельної Марки

Деякі джерела пропонують автоматичну перевірку вашого позначення. Єдине, що дасть вам дана підбірка – це наявність тотожних і схожих торговельних марок. Вводячи в відповідне поле назву торговельної марки, ви отримаєте підбірку тотожних та схожих до ступеню змішування торговельних марок раніше зареєстрованих на території України. Нажаль, така перевірка не дасть вам відповідь на можливість реєстрації вашої торговельної марки. 


Для оцінки можливості реєстрації вашого позначення в якості торговельної марки потрібно провести аналіз товарів і послуг стосовно яких зареєстровані схожі торговельні марки, оцінити ступінь схожості позначень, а також врахувати багато інших факторів, що впливають на процес реєстрації. Все це повинно виконатись враховуючи особливості проведення експертизи в Національного Офісу інтелектуальної власності, зокрема те, як експерти Відомства оцінюють ті чи інші перешкоди для реєстрації.