Реєстрація ТМ в медичній галузі

Специфіка фармацевтичної продукції пов’язана з наявністю жорстких вимог для реалізації лікарських засобів, у тому числі і з особливістю їх маркування.

Специфіка фармацевтичної продукції пов’язана з наявністю жорстких вимог для реалізації лікарських засобів, у тому числі і з особливістю їх маркування. Експертиза позначень, що належать до лікарських препаратів і БАДів, проводиться значно суворіше, ніж за будь-яким іншим найменуванням. Пов’язано це, перш за все, з двома факторами – цільовою спрямованістю застосування лікарських препаратів і серйозністю негативних наслідків від помилок під час їх використання. Необхідно також враховувати особливості споживачів такої продукції – у більшості це люди похилого віку та хворі люди, які легко можуть помилитися у виборі.

Комерційні назви препаратів, МНН, торговельні марки

На фармацевтичний ринок надходить величезна кількість лікарських препаратів та БАДів, що мають у своєму складі аналогічну діючу речовину, але відрізняються змістом додаткових компонентів. Виробники випускають свої ліки під іншими назвами і намагаються зареєструвати їх у якості торговельних марок.

Один з найбільш відомих і часто використовуваних ліків «Парацетамол» випускається фармацевтичними фірмами під різними торговельними марками, число яких понад п’ятдесят. Наприклад, Еффералган, Панадол, Цефекон, Ацемол – всі ці препарати містять парацетамол як основну діючу речовину. Добре відомі препарати під комерційною назвою «Вольтарен» містять основний діючий компонент диклофенак, і таких прикладів можна навести безліч.

Реєстрація Торговельної Марки Для Медичних Товарів

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) склала перелік найменувань діючих у ліках речовин, унікальні назви яких добре відомі і визнані в усьому світі. Такі речовини отримали позначення як Міжнародні непатентовані назви (МНН). У список МНН включені десятки тисяч найменувань, і він щорічно поповнюється.

МНН – це унікальна назва основного компонента лікарського засобу, яке рекомендовано ВООЗ для застосування у фармакології. За визначенням ВООЗ в перелік МНН включаються «фармацевтичні речовини і активні фармацевтичні інгредієнти», які є суспільним надбанням і визнаються у всьому світі. Приклади – диклофенак, ібупрофен, ампіцилін, бромгексин.

МНН позначає конкретну хімічну сполуку, що описується унікальною формулою і має певні фармакологічні властивості. МНН присвоюються тільки поодиноким речовинам, які однозначно характеризуються хімічною номенклатурою, суміші та композиції у такій класифікації не розглядаються.

МНН широко використовується у медичній практиці і згідно з правовими нормами лікарі повинні виписувати ліки, керуючись МНН, хоча вони мають право рекомендувати конкретні препарати під конкретними торговельними марками. Виробники часто вказують на упаковці і в інструкції дві назви препарату, як торговельну марку і МНН.

Відмінні риси МНН

  • МНН присвоюється ВООЗ і має міжнародне визнання, є ідентифікатором активних компонентів у складі медикаментів.
  • МНН можуть користуватися будь-які зацікавлені особи без будь-яких обмежень, тому такі назви підпадають під визначення «загальноприйнятого терміна» і не можуть отримати реєстрацію торговельної марки.
  • виключне право на торговельну марку належить тільки його власнику, а реєстрація МНН як торговельної марки суперечить громадським інтересам, оскільки перешкоджає виходу на ринок продукції інших виробників.

Виробники лікарських препаратів та БАДів можуть забезпечити захист і отримати виключні права на свої розробки наступними способами:

  • оформити торговельну марку на свою назву, що відповідає вимогам законодавства, що ставляться під час реєстрації таких позначень.
  • запатентувати як винахід унікальну хімічну формулу (можна оформити як спосіб отримання, лікарську композицію).

Для того, щоб зареєструвати назву активної частини діючої речовини як МНН, розробник (виробник) повинен подати заявку в секретаріат ВООЗ. До подачі документів препарат повинен пройти серію спеціальних випробувань.

Особливості реєстрації позначень в 3, 5, 35 класах МКТП

Реєстрація торговельних марок проводиться щодо конкретних товарів і послуг, згрупованих за певними класами. Медичні товари, лікарські засоби і біологічно активні добавки представлені в 3 і 5 класах МКТП і пов’язані з уявними послугами з 35 класу МКТП.

В Україні визнається

«тотожність з торговими марками, заявками на реєстрацію, щодо однорідних товарів, які мають більш ранній пріоритет»

. Тотожність і схожість торговельних марок розглядається експертами щодо однорідних товарів і послуг із застосуванням затверджених методичних вказівок.

Основними ознаками однорідності товарів є:

  • їх родова приналежність (вид)
  • галузь і мета застосування
  • вид матеріалу, використаного під час виготовлення

Додатково можуть враховуватися умови реалізації продукції.

Для визначення однорідності товарів при пошуку тотожних і схожих позначень у методичних вказівках наведений перелік кореспондуючих класів з однорідними товарами. Товари з 5 класу можуть визнаватися однорідними з товарами 3 класу МКТП.

Приклади

Продукція «мила дезінфікуючі» (3 клас МКТП) і «засоби дезінфікуючі для гігієнічних цілей» (5 клас МКТП) визнаються однорідними, оскільки застосовуються для дезінфекції (однакова мета) і можуть ставитися на хімічних товарах (одна і та ж родова група).

Аналогічно серветки, просочені косметичними лосьйонами з 3 класу визнаються однорідними з серветками, подушечками гігієнічними з 5 класу МКТП. Для фармацевтичної продукції з 5 класу доказом однорідності з товарами з 3 класу служить ознака умов реалізації – оптова або роздрібна торгівля.

Товари 3 і 5 класів МКТП можуть бути визнані тими, які кореспондують послугам 35 класу МКТП, якщо присутня схожість позначень, призначених для їх маркування.

Отже, при пошуку тотожних або схожих найменувань в 5 класі МКТП необхідно розглядати позначення в 3 і 35 класах МКТП.

Особливості визнання схожості торговельних марок у фармакології

При реєстрації найменувань, що належать до лікарських препаратів і БАДів (представлених у 5 класі МКТП), експертиза проводиться у більш жорсткому режимі перевірок. Останні нововведення такої політики підтверджуються встановленням більш суворого критерію при аналізі.

Приклад обґрунтування експертами схожості позначення «есенції-Е» для товарів 5 класу і послуг 35 класу МКТП:

Позицію експертизи досить наочно можна простежити під час формулювання попередньої відмови щодо позначення «есенції-Е».

Експертиза протиставила словесному елементу «есенції-Е» зареєстровані торговельні марки «Ессенс», «ESSENCIL», «ESSENTIALE» і «Ессенціале», обґрунтувавши схожість порівнюваних позначень за фонетичними ознаками. У відмові вказується на тотожність у звучанні початкових частин позначень «есенції», «Ессенс», «ESSENCIL», «ESSENTIAL» і «ЕССЕНЦІАЛ», а так само схожість звучання кінцевих частин «есенції-Е», «ESSENTIALE» і «Ессенціале ».

Крім того, експертиза дійшла висновку про встановлення однорідності товарів, які маркуються цими позначеннями, керуючись основними критеріями – рід (вид) товарів, їх споживчі властивості та функціональне призначення, умови їх реалізації, коло споживачів і т.д. Висновок про однорідність товарів у цьому випадку є доказом можливості введення споживачів в оману щодо джерела походження товарів.

Приклади обґрунтування попередніх відмов у сфері позначень для фармакології наочно показують суворість підходів експертів і їх схильність до відмов за наявності будь-яких сумнівів.

Реалізація лікарських засобів: ліцензійні договори як шлях легалізації продажів фармацевтичної продукції

Реалізація медичних товарів, фармацевтичних засобів здійснюється у суворій відповідності до вимог законодавства, а діяльність організацій у цій сфері регламентується Законом України «Про лікарські засоби». Особи, які здійснюють торгівлю лікарськими засобами, повинні мати ліцензію на фармацевтичну діяльність, а лікарські препарати повинні супроводжуватися деклараціями відповідності обов’язковим вимогам до продукції такого виду.

З іншого боку, розробники і виробники реєструють торговельні марки своїх фармацевтичних препаратів, комерційні позначення, бренди як торговельні марки. У такому випадку власники зареєстрованих позначень отримують монопольні права на використання своєї індивідуальної власності. У цьому випадку використання продукції із зареєстрованою торговельною маркою без дозволу власника класифікується як випуск або реалізація контрафакту, і порушник карається з усією строгістю закону аж до заборони торговельної діяльності.

Основним способом легалізації продажів об’єктів інтелектуальної власності є укладання ліцензійних угод про часткову або повну передачу прав на таку продукцію. Також можуть використовуватися договори комерційної концесії або франчайзингу. Форми, правила складання і реєстрації таких документів аналогічні стандартним договорам у сфері інтелектуальної власності. Відмінною особливістю є вимога до ліцензіата про наявність права займатися діяльністю у сфері фармакології.

Використання такого законного способу дозволить запобігти значних збитків реалізаторів медикаментів від штрафів та інших санкцій, а за умови правильного складання договорів обидві сторони отримають суттєві переваги.

Повний пошук і моніторинг заявок, можливість анулювання торговельної марки

Суворість у підході експертних перевірок позначень для фармакології вимагає ретельного і виваженого підходу під час оформлення документів заявки. Тому особливої важливості набуває повний інформаційний пошук до подачі матеріалів заявки. Для мінімізації відмов під час експертизи проведення такого пошуку є практично обов’язковою процедурою.

Повний інформаційний пошук позначень у сфері фармацевтики включає не лише аналіз патентної інформації та відомостей з відкритих джерел, а й даних, наведених у спеціалізованих довідниках і на фармацевтичних сайтах. Обов’язковим розділом звіту про пошук є список найбільш близьких назв з переліку МНН. Аналіз наявності тотожності і подібності між виявленими позначеннями належить до складних досліджень, так як його проведення вимагає спеціальних знань і досвіду у патентуванні. У багатьох випадках встановлення подібності найменувань за фонетичними або семантичними ознаками має суб’єктивну оцінку, тут важливий досвід патентознавців у таких питаннях.

Аналіз патентної інформації ефективний для моніторингу поданих на реєстрацію заявок. Відстеження конкуруючих позначень дозволить своєчасно виявити подібні позначення і вжити заходів. Одним із способів є анулювання поданого на реєстрацію позначення. У результаті моніторингу заявок встановлюються всі реєстраційні відомості про заявлені позначення і його власника. Обгрунтуваннями для анулювання торговельної марки, який протиставляється назві, можуть бути докази більш раннього використання найменування опонентом.

З урахуванням того, що Укрпатент займає більш жорстку позицію під час встановлення схожості позначень у фармакології, можливе анулювання зареєстрованих раніше марок, оспорюваних заявником.

Виробники фармацевтичної продукції виводять щорічно на ринок величезну кількість нових препаратів і конкуренція у цій галузі дуже серйозна. Тому власники нових медикаментів намагаються зареєструвати виключні права на них і отримати захист. Складність реєстрації торговельних марок для медичної продукції, ліків і БАДів пов’язана з наявністю переліку МНН і жорсткістю вимог експертів при перевірках. Тому підготовку заявки на реєстрацію і супровід її діловодства в Укрпатенті краще довірити професіоналам.

Поділіться своєю знахідкою
Віденєєв Олександр
Віденєєв Олександр

Патентний адвокат

Статті: 6