Особливості реєстрації торговельних марок для алкогольної продукції

Торгова марка алкогольної продукції - один з найвагоміших об'єктів нематеріальних активів, що підвищує конкурентоспроможність товару

Торговельні марки на алкогольні напої набувають все більшої економічної цінності. Реєстрація позначення характеризується певними складнощами і особливостями, а оцінка фахівців Укрпатенту на відповідність вимогам законодавства права інтелектуальної власності проводиться за вищими стандартами.

Торговельні марки і ринок алкогольної продукції

Ринок алкогольної продукції в Україні служить важливим джерелом формування державного бюджету. Незважаючи на те, що обсяг міцних спиртних напоїв становить лише 17% у загальній структурі, виручка від їх реалізації перевищує 50%, а ціни на ці товари за останні роки зросли майже наполовину. Швидкі обороти фінансових вкладень і надприбуток – характерні риси цієї групи товарів, і вони є привабливими для інвесторів і для виробників.

Яскрава торговельна марка, унікальні властивості продукту і впізнаваність бренду виходять на перший план в умовах конкуренції на ринку спиртних напоїв. Торгова марка алкогольної продукції – один з найвагоміших об’єктів нематеріальних активів, що підвищує конкурентоспроможність товару.

Реєстрація торговельної марки

Заявки на торговельні марки на алкогольну продукцію знаходяться у «зоні високого ризику» отримання відмови з боку фахівців Укрпатенту. Це пов’язано з кількома факторами:

 • велика ймовірність змішування різних ТМ у свідомості споживача
 • жорстка конкуренція між виробниками
 • задіяння національних інтересів
 • суворі вимоги до рецептури, складу сировини і технології приготування таких напоїв
 • моральні суперечності і обмежувальна політика з боку держави щодо широкого вживання спиртного
 • міжнародна угода ТРІПС, що накладає обмеження на реєстрацію ТЗ, що містять охоронювані елементи і створюють особливу привабливість алкогольного напою в очах споживача

Заявки на торговельні марки на алкогольну продукцію

Експертиза торговельних марок

З огляду на вищевикладене, експертний аналіз графічних, семантичних і фонетичних елементів торговельної марки, а також її перевірку на відповідність законодавчим вимогам доцільно починати на ранньому етапі створення бренду. В іншому випадку товари, етикетки і упаковки, які містять позначення, що використовуються незаконно визнаються контрафактними і підлягають вилученню, а виробник або особа, що займається реалізацією, підлягає кримінальній і адміністративній відповідальності.

Межа між продукцією, що законно реалізується і контрафактною продукцією у цьому випадку дуже тонка. Так, неправомірним буде вважатися використання навіть непрямих вказівок на раніше зареєстровані ТМ «Наша Хортиця», так само як використання класифікаційної назви спиртного напою (текіла, кальвадос та інших), які є національними напоями інших країн.

Оскільки подання заявки на реєстрацію ТМ на алкоголь вимагає детального аналізу і тісної взаємодії з експертами Укрпатенту щодо відмов, така робота вимагає великого досвіду з боку патентного повіреного.

Вимоги, що ставляться до торговельних марок

Торговельні марки не можуть бути зареєстровані у наступних випадках:

 • якщо вони вводять в оману споживача щодо виробника алкогольного напою, технології його виготовлення або якості
 • за умови повної або часткової схожості двох торговельних марок , одна з яких вже була зареєстрована раніше (порушення принципу розрізняльної здатності)
 • якщо ідентифікуючі елементи (включаючи географічні зазначення) спиртних напоїв охороняються в одній з країн-учасниць міжнародного договору ТРІПС
 • якщо раніше було зареєстровано аналогічне фірмове найменування або загальновідому ТМ
 • якщо позначення увійшло до загального вжитку і однорідні товари випускалися різними виробниками протягом тривалого періоду часу.
 • якщо марка суперечить принципам моралі, гуманності та громадським інтересам або схожа з найменуваннями, зображеннями об’єктів культурної цінності, як в галузі приватної власності, так і державної; або ТМ містить елементи державної символіки

Загальновідомі знаки отримують особливий статус:

 • їм надається безстрокова правова охорона без необхідності оформлення заявки на продовження строку захисту
 • позначення може поширюватися і на інші, неоднорідні товари (тобто продукцію з інших класів МКТП)
 • дата загальновідомості може бути встановлена задовго до подачі заяви в Укрпатент

Такий статус дає право їх власникам повністю захиститися від недобросовісних конкурентів і оскаржити вже зареєстровані ТМ третіх осіб, тому аналіз в першу чергу роблять саме за цією групою позначень.
Фахівці Укрпатенту з особливою ретельністю проводять експертизу поданих заявок на схожість з загальновідомими, які зарекомендували себе торговельними марками, і якщо виникає хоч найменший сумнів, рішення має бути ухвалене не на користь заявника.

Розрізняльна здатність торговельних марок

реєстрація ТМ для алкогольної продукції

Найбільш складне завдання являє собою аналіз на тотожність і схожість до ступеня змішування торговельних марок. Більшість судових позовів щодо недобросовісної конкуренції пов’язані саме з цим аспектом правового захисту брендів алкогольної продукції.

Місце походження товару

Назва і торговельна марка на алкогольні напої часто пов’язані з географічним регіоном, в якому вони виробляються. Так склалося історично не тільки в Україні, але і в інших країнах. Це стосується таких назв, як «шампанське» (французький регіон Шампань), «коньяк» (місто Коньяк французького регіону Пуату-Шаранта) та інші. Реєстрація ТМ на подібні напої та зазначення цих назв на етикетці може спричинити за собою певні труднощі.

Наприклад, словосполучення «шотландське віскі» означає, що продукт повинен відповідати певним вимогам і виготовлятися за спеціальною рецептурою на території Шотландії. Українській юридичній особі необхідно буде надати документальні докази про відповідність цим вимогам, а також згоду від Асоціації виробників шотландського віскі. Те ж стосується тих випадків, коли на етикетці виконані позначення іноземною мовою. В іншому випадку від експертів Укрпатенту буде отримано відмову за заявкою на реєстрацію ТМ.

Іншим прикладом служить напій текіла, який виготовляється з ферментованого соку блакитної агави тільки на території 5 штатів Мексики. Захист такої алкогольної продукції наразі виробляється на світовому рівні і при спробі реєстрації торговельної марки Укрпатент може зажадати документи, що підтверджують право на використання цього словесного елемента.

В Україні подібні словоформи необхідно замінювати іншими термінами МКТП (наприклад, замість «коньяку» – бренді, замість «шампанське» – вино ігристе та інші еквіваленти).

Характеристика товару

Правилами Укрпатенту також не допускається використання в ТМ характеристик, що вказують на якість, властивість, вид або кількість продукції. Так, було схвалене рішення про відмову у реєстрації торговельної марки для вина «Le Cardinal», оскільки ця назва визначає сорт винограду «Кардинал», з якого виготовлений алкогольний напій.

Однак подібні елементи можуть бути включені у позначення як такі, що не охороняються, якщо вони не є домінуючими у ньому. Якщо ж така торговельна марка стала загальновідомою на момент подачі заявки, то рішення може бути ухвалене на користь заявника.

Час виготовлення

Дата початку виробництва є досить важливою характеристикою для багатьох спиртних напоїв, так як вона свідчить про їх високу якість. Однак вказівка року у позначенні під час подачі заявки також має бути підтверджено документально, в іншому випадку цей елемент доведеться виключити.

Порушення принципів гуманності та інтересів суспільства

Іншим суперечливим моментом, що визначає можливість правової охорони торговельної марки, є її відповідність принципам моралі та гуманності. Так, включення до складу позначення слів «доктор», «лікар» і тому подібних призведе до відмови в реєстрації, так як спиртний напій не може бути медичним засобом.

Суперечать принципам моралі і такі назви алкогольних напоїв, як «Сповідальна» (горілка), «Монастирська».

Поділіться своєю знахідкою
Віденєєв Олександр
Віденєєв Олександр

Патентний адвокат

Статті: 6